Visaptverošā Valsts aizsardzība

2019. gada 8. janvārī Ministru kabinetā tika izskatīts un atbalstīts Aizsardzības ministrijas informatīvais ziņojums par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Tās mērķis ir veicināt visas sabiedrības atbildīgu attieksmi pret valsti un tās drošību, padziļinot valsts institūciju savstarpējo sadarbību, ieviešot efektīvus publiskās un privātās partnerības mehānismus un sabiedrības pašorganizēšanās instrumentus krīzes gadījumiem.

Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmā katrai – gan valstiskai, gan nevalstiskai organizācijai, kā arī privātajam sektoram un iedzīvotājiem ir skaidri definēta loma krīzes situācijā, tostarp potenciālu militāro draudu jeb kara gadījumā.

Valsts pārvaldes starpinstitucionālajā līmenī īstenotas vairākas mācības tiesībsargājošajām un arī valsts institūcijām, tajā skaitā – ministriju un valdības pārstāvjiem. Mācībās pilnveidotas darbinieku praktiskās un teorētiskās iemaņas valsts apdraudējuma situācijas pārvarēšanas plānošanā, lēmumu pieņemšanā un plānoto pasākumu izpildē. Publiskā sektora sadarbības rezultātā 2020. gada 25. augustā Ministru kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Civilās aizsardzības plānu. Lai stiprinātu tautsaimniecības noturību pret krīzēm, Zemkopības ministrija ir pārskata krīzes preču grozu, ar kādu valsts apdraudējuma gadījumā jānodrošina iedzīvotāji.

Lai sekmētu sadarbību starp publisko un privāto sektoru aizsardzības jomā, Aizsardzības ministrija rīko krīzes scenāriju izspēles, kurās lielu atsaucību izrāda gan nevalstiskās organizācijas, gan vietējie komersanti, Latvijas pašvaldības un izglītības iestādes. Aizsardzības ministrija uzsākusi arī ikgadējā valsts aizsardzības semināra rīkošanu līderiem – semināru iestāžu, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju vadītājiem, politiķiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem un žurnālistiem, lai sekmētu viņu un viņu pārstāvēto sabiedrības grupu iesaisti visaptverošajā valsts aizsardzībā.

Aizsardzības ministrija izveidojusi arī veiksmīgu praktisko sadarbību ar Latvijas militāro industriju, kas sniedz ieguldījumu inovācijās un nozares eksportā un kara gadījumā spētu autonomi nodrošināt Nacionālos bruņotos spēkus ar munīciju.

Pilotprojekts “Valsts aizsardzības mācība”, lai izglītotu bērnus un jauniešus valstiskuma pamatos un sniegt iemaņas aizsardzības jomā, uz brīvprātības principa šobrīd tiek pasniegts jau 54 Latvijas skolās. No 2024. gada šo mācību priekšmetu plānots iekļaut valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un valsts profesionālās izglītības standartā.

Lai veicinātu sabiedrības noturību pret visāda veida krīzēm, Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi informatīvos un videomateriālus, tajā skaitā bukletu “Kā rīkoties krīzes situācijā” lai ārkārtas gadījumos ikviens iedzīvotājs spētu parūpēties par sevi un saviem tuviniekiem pirmās 72 stundas (https://www.sargs.lv/lv/tema/72stundas).

Lai sekmētu sabiedrības paļaušanos uz uzticamu nozares mediju sabiedrisko saziņas līdzekļu daudzveidībā, Aizsardzības ministrija izveidojusi nozares tematikai veltītu ziņu portālu – “Sargs.lv” (https://www.sargs.lv/). Šajā vietnē sabiedrībai pieejama iegūt plašu informāciju par aizsardzības un drošības tematiem un nozares aktualitātēm.