Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra sludinājumi uz ierēdņu amatiem

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Ar 2021.gada 1.janvāri tiek veidots jauns – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs. Centra pamatfunkcija ir materiāltehnisko līdzekļu iegāde un pilna dzīvescikla nodrošināšana Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām. Saistībā ar jaunā centra izveidi tiek organizēts atlases process vairākām ierēdņu pozīcijām ar mērķi uzsākt darbu jaunajā organizācijā.

Ar vakanču aprakstiem varat iepazīties pievienotajos dokumentos.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju līdz 26.11.2020.  jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Tālrunis uzziņām 67335268, 67335200.